De bedrijfskosten verlagen met behulp van team augmentation en software modernisation

Team augmentation, een externe samenwerking met verschillende ingenieus op projectbasis, is ideaal voor software modernisation. 

De digitale wereld om ons heen is continue aan het veranderen. Dit geldt niet alleen voor de digitale wereld waarvan we privé gebruik maken, maar ook voor de digitale wereld binnen bedrijven. Er is namelijk bijna geen bedrijf meer in Nederland, dat niet werkt met verschillende softwareprogramma’s. Veel bedrijven hebben verschillende IT medewerkers in dienst. Toch is dit niet altijd relevant. Dit omdat je voor goed werkende IT-programma’s vaak echte specialisten, zoals bijvoorbeeld een Microsoft Dynamics specialist nodig hebt. Echter kost het in dienst nemen van zo’n specifieke specialist behoorlijk wat geld. Dit kan ook goedkoper. Dit door te streven naar team augmentation. Team augmentation staat voor personeelsvergroting. Deze vergroting staat voor een externe samenwerking.

Externe samenwerking

Bij team augmentation wordt er een externe samenwerking aangegaan met verschillende ingenieus op projectbasis. Bijvoorbeeld voor een project wat betrekking heeft op software modernisation. Voor bedrijven is het immers belangrijk dat de software waarvan zij gebruik maken optimaal functioneert. Door het toepassen van team augementation, besparen bedrijven veel kosten. Dit omdat zij geen vaste IT-specialisten nodig hebben, maar alleen gebruik maken van de diensten van zo’n IT-specialist op projectbasis. Dankzij team augmentation kunnen bedrijven de kosten met betrekking tot werving, projectimplementatie en salarisadministratie zo laag mogelijk houden. Met behulp van deze personeelsvergroting is het mogelijk om het aantal werknemers eenvoudig op te schalen of af te schalen. Op het moment dat er software modernistation uitgevoerd dient te worden, kun je opschalen, en wanneer dit niet meer aan de orde is, kun je het aantal werknemers afschalen.

Het uitvoeren van software modernisation

Voor bedrijven is het belangrijk dat zij meegaan met de softwareontwikkelingen die er vandaag de dag gaande zijn. Geen enkel bedrijf wil immers achterblijven in verouderde techniek. Daarnaast is het belangrijk dat de werkzaamheden binnen een bedrijf zo essentieel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Door regelmatig ingenieurs in te schakelen voor de nodige software modernisation wordt dit mogelijk. Sofware modernisation is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie waar we allemaal mee te maken hebben. Zonder deze transformatie zal je bedrijf namelijk niet zo winstgevend zijn, dan wanneer je ervoor kiest om wel mee te gaan in deze transformatie. Ook bespaar je als bedrijf op de kosten wanneer je kiest voor software modernisation. Verschillende IT-specialisten zijn van mening dat de bedrijfsomzet 14% kan stijgen mee te gaan in de digitale transformatie.

Het stijgen van de bedrijfsomzet

Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Daarbij zien vrijwel alle bedrijven hun omzet het liefste stijgen. Zorgen voor een stijgende bedrijfsomzet is zeker mogelijk. Hierbij is belangrijk dat je als bedrijf meegaat in de nieuwste trends. Meegaan in de nieuwste trends kun je als bedrijf doen door te kiezen voor team augmentation en software modernisation. Hierdoor zullen je bedrijfskosten dalen, terwijl je bedrijfsomzet zal stijgen. Een win-win situatie dus. Wanneer de werkzaamheden binnen jouw bedrijf nog uitgevoerd worden met behulp van verouderde software, is het nu hét moment om hier verandering in te brengen. Meegaan in de digitale transformatie is een absolute must voor de groei van jouw bedrijf.