Een Wendbare Organisatie worden, hoe dan?

Agile werken heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Ooit begonnen in de IT, maar nu ook steeds vaker in non-IT organisaties toegepast. Je als organisatie wendbaar opstellen is in deze tijd van continue verandering bijna noodzakelijk. Maar wanneer moet je het dan echt doen? En wat zijn de kenmerken van een wendbare organisatie en hoe word je dit als bedrijf?

Waarom wendbaar?

Wanneer in jouw organisatie de veranderingen elkaar in een moordend tempo opvolgen, dan is het tijd om na te gaan denken om jouw organisatie wendbaar op te stellen. Door onder andere technologische veranderingen van de laatste jaren gaat innovatie snel. Dat betekent dat je je snel moet kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Ook de corona pandemie laat ons zien dat de wereld een stuk minder maakbaar is dan we dachten. Het is dus heel belangrijk om als organisatie op veranderingen in te kunnen spelen.

Wat zijn de kenmerken van een wendbare organisatie?

Volgens adviesbureau Agile Scrum Group kun je verschillende kenmerken terugvinden bij bedrijven die worden gezien als ‘wendbaar’:

  1. Een kort-cyclische strategie

Omdat het goed mogelijk is dat tijdens de ontwikkeling van projecten de missie en visie van het project worden aangepast, wordt er gewerkt in kort-cyclische trajecten. Zo kan er telkens geëvalueerd worden, en kan het proces worden aangepast.

  1. De klant begrijpen om waarde te creëren

Door gebruik te maken van het ‘Minimum Viable Product’ principe wordt er continue gekeken naar de wensen, behoeften en gedrag van de klanten. Zo is er beter in te spelen op wat de klant wil.

  1. Veel autonomie in de organisatie

Zelforganisatie is een veelvoorkomende term in wendbare organisaties. Empowerment van teams en mensen is onlosmakelijk verbonden aan een wendbare organisatie.

  1. Een veilige en open cultuur

Het is in wendbare organisaties van belang dat iedereen zich veilig voelt. Alleen als iedereen zich durft te uiten en transparant kan zijn over wat er gebeurt, ligt de productiviteit hoog. Teams in wendbare organisaties werken dan ook vaak samen in één ruimte en overleggen vaak.

  1. Een lerende organisatie

In een wendbare organisatie wordt vaak geëvalueerd op het geleverde werk, én op het proces. Door dit op een transparante manier te doen wordt de organisatie een ‘lerende organisatie’. Er wordt altijd gestreefd naar verbetering. Zowel bij de ontwikkeling van producten, als bij de interne samenwerking.

Hoe word je een wendbare organisatie?

De transformatie naar een wendbare organisatie begint met het overnemen van de ‘Agile mindset’ zoals geconcretiseerd in het Agile Manifest. Alle medewerkers en bestuurders moeten deze denkwijze overnemen en begrijpen. Als alleen de manier van werken wordt aangepast, dan zal de toegenomen wendbaarheid beperkt blijven. Daarna start het management met de echte transformatie.