Tips voor een betere personeelsplanning

Personeelsplanning is vaak een lastige kwestie. Als bedrijf wil je hoge kwaliteit leveren met je diensten of producten. Om dat te realiseren, heb je de juiste mensen nodig die bepaalde taken uitvoeren. Maar niet iedere werknemer is altijd beschikbaar. Denk maar aan personeel dat parttime werkt. Daarnaast is het handig om de kwaliteiten van werknemers overzichtelijk te hebben, zodat het werk makkelijk gekoppeld kan worden aan de meest geschikte werknemer. Hier komt personeelsplanning om de hoek kijken. Personeelsplanning zoekt een balans tussen personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid. In dit artikel lees je enkele handige tips voor een betere personeelsplanning voor jouw organisatie.

Met deze tips verbeter jij je personeelsplanning

Met onderstaande tips kun je makkelijk een goede personeelsplanning maken voor jouw bedrijf of organisatie.

Duidelijke communicatie

Een betere personeelsplanning begint met duidelijke communicatie tussen werkgever en werknemer. Laat weten waarom een werknemer is ingeroosterd op een bepaalde dag of voor het aantal aangegeven uren. Zorg ervoor dat werknemers altijd zelf kunnen aangeven wanneer ze kunnen werken. Leg vast wanneer werknemers echt niet kunnen; wees flexibel met plannen. Bij werknemers met kinderen of studenten die afhankelijk zijn van hun studieplanning, vergroot dit het werkplezier aanzienlijk. Zo krijg je er weer meer productiviteit voor terug.

Werkwijze analyseren

Personeelsplanning gaat door met een analyse van de werkwijze van je werknemers. Een effectieve manier is om terug te gaan in de tijd en in kaart te brengen wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Welke werknemers gaven aan een andere dienst te willen? En welke redenen hadden ze hiervoor? Houd de urenregistratie bij. Hoeveel uren werkten verschillende werknemers? Als er problemen spelen op het gebied van planning is het handig om te weten of het om incidenten gaat, of er structurele moeilijkheden voorkomen. Je kunt hiervoor een planningstool gebruiken.

Plannen in de cloud

Het makkelijk rondsturen van een nieuw rooster lijkt makkelijk, maar na enkele wijzigingen is het voor veel werknemers niet meer duidelijk welk rooster nu de juiste is. Werken in de cloud kan dit probleem effectief oplossen. Iedereen binnen het bedrijf, dus ook de directie en leidinggevenden, kunnen gemakkelijk bij de meest recente planning. De documenten in de cloud zijn bovendien op ieder apparaat zichtbaar en dus altijd bij de hand. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, is dit ook voor iedereen te zien.

Skills management software

Met een skills management software kun je de personeelsplanning volledig automatiseren. Als een werknemer ziek is, vind je snel een vervanger. Werk matrixen bij zodat je altijd strategisch kunt plannen en de talenten en vaardigheden van je werknemers niet uit het oog verliest. Krijgt je bedrijf of organisatie het binnenkort druk? De software kan je precies vertellen wie je in kunt zetten tijdens de piekperiode.

Samenvatting

Als je een betere personeelsplanning wilt realiseren, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Communiceer duidelijk met je werknemers zodat je weet wanneer ze kunnen werken en eventuele problemen voorkomt. Analyseer vervolgens wat er de afgelopen maanden misging en waarom. Plan voortaan in de cloud zodat het hele bedrijf op de hoogte is van de roosters en wijzigingen. Skills management software kan je helpen om personeelsplanning te automatiseren.