Wat doet een tachograaf en hoe gebruik je deze informatie?

De techniek staat niet stil. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Een van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar is dat de tachograaf verplicht is geworden voor veel voertuigen. Hierbij gaat het met name om voertuigen in het beroepsgoederenvervoer. Denk hierbij aan bussen, nationale en internationale vrachtwagenchauffeurs, maar ook taxi’s. Met behulp van de digitale tachograaf is het mogelijk om gegevens van de rit uit te lezen. Beschouw het maar als de zwarte doos van een vliegtuig. Zodra het voertuig wordt gestart, begint de tachograaf data te verzamelen. Dit biedt veel voordelen en is bovendien tegenwoordig dus veelal een verplichting. Maar welke data wordt er precies verzameld en wat heb je hieraan?

Wat is een tachograaf?

Een tachograaf is een systeem wat in commerciële voertuigen wordt geplaatst. Dit systeem heeft als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Zo mogen commerciële chauffeurs niet uren achtereen rijden. Ze moeten verplichte rust- en rijtijden naleven. Dit om bijvoorbeeld ook de concurrentie tussen bedrijven te voorkomen. Zo wordt er niet onnodig lang achter elkaar gereden door dezelfde chauffeur en komt de veiligheid op de weg niet in het geding. Een digitale tachograaf van Webfleet is ongeveer even groot als een autoradio. Het verzamelt alle gegevens met betrekking tot de bestuurders activiteiten. Denk hierbij aan de snelheid, de afstand die wordt afgelegd, mogelijke gebeurtenissen en fouten die worden gemaakt, handhaving controles en aantal keren dat een bestuurderskaart wordt ingevoerd.

Hoe gebruik je deze gegevens?

Kortom, er wordt heel wat data vastgelegd op de tachograaf. Maar hoe gebruik je deze gegevens? Op de eerste plaats zijn ze bedoeld voor handhavers om te controleren of de regels worden nageleefd. Echter, ook als wagenparkbeheerder kun je hier je voordeel mee doen. Je leert met behulp van deze data namelijk alles over het rijgedrag van jouw chauffeurs. Hierdoor is het mogelijk om het wagenpark te optimaliseren en efficiëntere ritten te plannen. Ook kan er op brandstof worden bespaard als duidelijk wordt waar er fouten worden gemaakt. Vaak is dit een kwestie van het rijgedrag veranderen. Ook als ondernemer heb je hier dus profijt van.

Slimme tachograaf verplicht vanaf 31 december 2024

Inmiddels zijn er ook al plannen voor de nabije toekomst. Zo is enige tijd terug de slimme tachograaf geïntroduceerd. Het zogenaamde Smart Tacho 2 model. Vanaf 21 augustus 2023 zal deze verplicht worden voor alle nieuw geregistreerde voertuigen. Vanaf 31 december 2024 zouden alle bestaande voertuigen met een analoge of een digitale tachograaf deze vervangen moeten hebben.

Het verschil tussen deze twee modellen is dat de slimme tachograaf veel gegevens automatisch registreert. Denk hierbij aan grenspassages (dat betekent dus dat de landcode niet meer handmatig aangepast moet worden) en de positie van het voertuig. Daardoor kunnen de tachograafgegevens ook op andere manieren worden gebruikt. Dit is handig voor handhavers, maar ook voor de eigen bedrijfsadministratie. De gegevens kunnen makkelijker uitgelezen worden.