Wat kun je doen aan de digitale voetafdruk van je overleden geliefde?

Digitale voetafdrukken laten we tegenwoordig overal achter. Zo ook waarschijnlijk je partner. Wat kan je doen om deze te verwijderen?

Digitale voetafdruk

Niet iedereen is er even bekend mee, digitale voetafdrukken, beter bekend als digital footprints. Wat zijn digitale voetafdrukken eigenlijk? Het zijn natuurlijk geen echte afdrukken. Het is een verzameling van alle informatie die over een persoon online te vinden is. Alles wat je online neerzet, wordt bewaard en vormt uiteindelijk jouw complete voetafdruk. Deze informatie kan tot jaren teruggaan. Zolang je voor- en achternaam en geboorte- of woonplaats op een bepaalde site zijn opgeslagen, is deze informatie terug te koppelen aan jou als persoon.

Voorkom zorgen

De grootste zorgen zijn misschien niet direct de digitale accounts van je partner. Eerst moet de begrafenis verzorgd worden, een plekje op de begraafplaats en een mooie steen uitgezocht worden. Een hele hoop van deze overpeinzingen kunnen nabestaanden worden voorkomen tijdens het afsluiten van een uitvaartverzekering. De wensen van de begrafenis of crematie kunnen hier worden vastgelegd, maar ook is het hebben van een uitvaartverzekering een financiële last minder voor de nabestaanden.

Digitaal leven

Als we komen te overlijden laten we een heleboel van ons gedigitaliseerde leven achter. Alle accounts die we tot op heden gebruikte, zijn nog steeds actief op het web. Ze blijven ook actief tot dat iemand deze verwijderd. Maar het is tegenwoordig niet alleen meer een e-mailadres en een facebookaccount. We zitten tegenwoordig op verschillende social media en maken snel een account aan voor marktplaats, mijn H&M of bol.com waar ook alle namen en adressen bekend zijn.

Verwijderen

Iedere site waarop een account aangemaakt is, heeft haar eigen manier om een account op te zeggen. In vele gevallen moet je naar het bedrijf zelf een mailtje sturen of bepaalde handelingen uitvoeren om tot uitschrijving van het account te komen. In vele gevallen zal je moeten aangeven dat het om een overlijden gaat middels een overlijdensakte of overlijdensadvertentie. Ook moet je kunnen aantonen dat je een familielid, partner of naaste vriend van de overledenen bent, voordat het account geheel verwijdert wordt.

Digitale kluis

Mocht je het vervelend vinden om nu al mensen toegang te geven tot al je accounts met wachtwoorden, maar toch de zekerheid hebben om je digitale voetafdruk te kunnen verwijderen, kan je altijd je wachtwoorden opslaan in een digitale kluis. Deze kan je juridisch laten vergrendelen door een notaris en door een vertrouwenspersoon laten openen als je komt te overlijden. Dat komt dan officieel in je testament te staan.

Vastleggen

Je kan je wensen voor na je dood bijvoorbeeld nu al vastleggen in een testament of laten opschrijven bij het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering (OVR). Zorg ervoor dat je zelf ook eerst al je accounts die nu online staan even bekijkt en misschien degene die je niet gebruikt alvast verwijdert. Het nu direct regelen scheelt weer zoeken naar digitale voetafdrukken van iemand anders.