Aansprakelijk gesteld voor immateriële schade: zo dek jij jezelf hiervoor in

Jij hebt ergens schade veroorzaakt. Nu heeft de wederpartij je aansprakelijk gesteld voor deze schade. Maar hoe kan jij je hier nu voor dekken? In dit artikel geven wij je tips over het afsluiten van een juiste verzekering.

Je bent aansprakelijk gesteld voor immateriële schade die je iemand hebt toegebracht. Dit kan zijn doordat je bijvoorbeeld een flinke aanrijding hebt veroorzaakt en de wederpartij hier nog steeds psychische en lichamelijke hinder van ervaart. Vaak krijg je dan een aangetekende brief thuis gestuurd waarin de mededeling wordt gedaan. Wanneer jij aansprakelijk bent gesteld wil je dit snel en juridisch netjes afhandelen.

Wat moet je doen na een aangetekende brief?

Jij hebt een brief ontvangen waarin duidelijk staat waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld. Nu is het zaak om jouw kant van het verhaal om te schrijven. Dit heet een aansprakelijkstellingsbrief. Wanneer jij verzekerd bent kan je deze brief opsturen naar de verzekering. In deze brief moet je tot in de kleinste details opschrijven wat er is gebeurd. Wanneer je dit doet kan er daarna door de verzekeraar bepaald worden of jij rechtmatig aansprakelijk kan worden gesteld.

Aansprakelijkheid erkennen of toch niet?

Laat alles over aan deskundigen en doe zelf geen uitspraken over jouw aansprakelijkheid. Dit is een juridische procedure en wanneer jij jouw aansprakelijkheid erkend dan kan het zijn dat je gaat betalen voor iets waarvoor je niet hoeft te betalen.

Nu kan het zijn dat jij wordt benaderd door een advocaat. Het is nu geen tijd om in de stress te schieten. Wanneer jij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een gewone aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten in het verleden dan word je nu bijgestaan door een jurist. Je moet natuurlijk wel aangeven dat een wederpartij jou aansprakelijk stelt van immateriële schade.

Wanneer ben je eigenlijk aansprakelijk?

Nu komt de wet eraan te pas. Zo is er een hoofdregel die zegt: ‘zonder aansprakelijkheid, geen schadevergoedingen’. De wederpartij kan iedereen aansprakelijk stellen, maar dit betekent niet dat hij of zij altijd zijn gelijk krijgt. Hiervoor wordt de wet erbij gepakt en wordt er gekeken naar de volgende punten:

  • Toerekenbaarheid: in hoeverre ben jij schuldig?
  • Onrechtmatigheid: is er inbreuk gemaakt op jouw recht?
  • Schade: om wat voor soort schade gaat het eigenlijk?
  • Een verband: is de geleden schade een direct gevolg van jouw handelen?
  • Relativiteit: is de schade inherent aan deze situatie?

Wanneer wordt er niets vergoed?

Nu is natuurlijk de vraag: moet jij vergoeden of niet? Die vraag kan je moeilijk nu beantwoorden, mits jij een jurist of advocaat bent. Maar er zijn twee gevallen waarin zeker niets vergoed hoeft te worden. Dit is in het geval van opzet en wanneer de wederpartij roekeloos was. Dit ben je wanneer je zelf door oranje reed en hierdoor op een fietser is geklapt. De verzekeraar zal dan niets vergoeden. Er zijn ook zaken waarin het lang kan duren voordat er een uitspraak komt. Denk aan een zaak met de bekende voetballer, Quinsy Promes. Het heeft lang geduurd voordat uiteindelijk de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Zorg ervoor dat je goed verzekerd bent. Wanneer jij een verzekering afsluit weet je dat je niet voor jaren zelf moet gaan betalen voor immateriële schade die iemand heeft geleden. Wees dus slim en sluit een goede aansprakelijkheidsverzekering af voor dit soort situaties.