Geld lenen met een uitkering: hoe werkt dat?

Misschien heb je je wel eens afgevraagd of je geld kunt lenen terwijl je een uitkering ontvangt. Het antwoord hierop is: in sommige gevallen wel. Het is niet mogelijk om geld te lenen als je een bijstandsuitkering of een WW-uitkering ontvangt. Een bijstandsuitkering betreft namelijk slecht 70% tot 100% van het minimumloon. Een bank of financieringsmaatschappij vindt dit te laag en omdat je al het geld dat je krijgt goed kunt gebruiken, is een lening afbetalen geen optie. Een WW-uitkering duurt maximaal 24 maanden en na deze periode heeft een kredietverstrekker dus geen zekerheid over jouw inkomen. Geen goede basis voor het verstrekken van een lening dus. Ontvang je een AOW-uitkering, een Wajong-uitkering of een ziektewetuitkering, dan zijn er wel mogelijkheden om geld te lenen. We vertellen je in dit artikel meer over hoe het precies zit. 

AOW-uitkering

De AOW, Algemene Ouderdomswet is een basispensioen dat iedereen die in Nederland woont krijgt, als hij of zijn de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op basis van je AOW (eventueel aangevuld met een pensioen) kun je dus geld lenen en bijvoorbeeld een autofinanciering bij Findio regelen. Bij het bepalen van de looptijd van de lening wordt er wel gekeken naar jouw leeftijd, omdat deze natuurlijk wel nog gewoon moet kunnen worden terugbetaald. Vaak wordt er een maximum leeftijd vastgesteld waarvoor de lening moet zijn terugbetaald. 

Wajong-uitkering

Als je voor je 18e, of tijdens je studie een handicap of ziekte hebt gekregen welke ervoor zorgt dat je niet kunt werken, dan kom je in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Deze uitkering houd je vaak voor een langere tijd of zelfs voor de rest van je leven. De hoogte hiervan staat vast en kredietverstrekkers zien het daarom als een stabiele situatie. Je kunt dus in principe gewoon geld lenen bij Findio of een andere partij. Houd er wel rekening mee dat iedere financieringspartij of bank eigen voorwaarden heeft voor het verstrekken van leningen aan mensen met een uitkering. Het is dus zeker een goed idee om alles goed te vergelijken voordat je hierin een definitieve keuze maakt. 

Ziektewetuitkering

Vroeger (tot 2004), ontving je een WAO-uitkering (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) als je in de ziekte wet belandde. Tegenwoordig gaat het om een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze valt uiteen in de WIA-IVA-uitkering en de WIA-WGA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit betekent dat je volledig bent afgekeurd om te werken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hierbij is de mogelijkheid aanwezig dat je in de toekomst weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat. 

Bij de WAO- of WIA-IVA- uitkering is de kans groot dat je niet meer zal herstellen en recht  blijft houden op een uitkering. Deze situatie is voor kredietverstrekkers vaak stabiel genoeg om je een lening te geven. Een WIA-WGA-uitkering is vaak tijdelijk en daarbij is de verwachting dat je in de toekomst weer gaat werken. Deze situatie is voor een kredietverstrekker niet stabiel genoeg en daarom zal een lening vaak niet mogelijk zijn.