woman sharing her presentation with her colleagues

Hoe kun je peilen hoe gelukkig medewerkers zich voelen op hun werkplek?

Mensen doorlopen verschillende fasen in hun leven. Scholieren worden studenten, die werken als starter in het bedrijfsleven, en later als ervaren professional. Op elk van deze momenten in iemands leven is het belangrijk om stil te staan bij hoe gelukkig men is. In deze blogpost gaan we specifiek in op het geluk van medewerkers op de werkvloer. Hoe kun je namelijk peilen of je personeel tevreden is met hun huidige werkkring? In welke mate draagt hun werk bij aan hun algehele welbevinden?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren

Een van de manieren om te achterhalen hoe gelukkig medewerkers zich voelen, is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dit kan door het laten invullen van een (anonieme) vragenlijst op papier, of via een externe partij zoals een onderzoeksbureau. Het is belangrijk dat de vragenlijst voor iedereen gelijk is, zodat er geen vooroordelen of specifieke doelgroepen meegenomen worden in het onderzoek.

Een aantal vragen die in het onderzoek aan bod zouden kunnen komen, zijn:

  • In hoeverre ben je tevreden met je huidige werk?
  • Vind je je werk uitdagend?
  • Hoe vind je dat de kernwaarden van het bedrijf naar voren komen? Zou daar nog iets in moeten worden aangepast?
  • Zou je je werk aanraden aan anderen?
  • Welke factor(en) maken(den) dat je je gelukkig voelt op je werk?
  • Wat zou jij willen veranderen aan je werk?
  • Voel je je gewaardeerd door je collega’s/leidinggevende?
  • Hoe is de sfeer op de werkvloer?

Kortom, vragen die inzichtelijk maken hoe het met de medewerkerstevredenheid is gesteld. Het is belangrijk om het onderzoek zo anoniem mogelijk te laten verlopen, zodat medewerkers vrijuit kunnen antwoorden. Het is namelijk de bedoeling dat dit onderzoek inzichtelijk maakt waar er verbeterpunten liggen en niet dat er een ‘schuldige’ aangewezen wordt.

Wat kan je doen met de uitkomsten?

Als je de uitkomsten van het onderzoek hebt verzameld, is het belangrijk om hier iets mee te doen. Dit kan in de vorm van een actieplan, waarin je aangeeft welke verbeterpunten je gaat aanpakken. Het is namelijk niet de bedoeling dat het onderzoek alleen maar bij zichzelf blijft stilstaan, maar dat het leidt tot veranderingen. Dit plan kun je bespreken met alle betrokkenen (collega’s, leidinggevenden, directie, HR-afdeling), zodat iedereen weet waar er aan gewerkt gaat worden. Het is belangrijk dat het niet alleen bij het bespreken van het plan blijft, maar dat er ook echt actie ondernomen wordt.

Hoe kunnen medewerkers hun geluk vergroten?

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk om te achterhalen hoe het met de medewerkerstevredenheid is gesteld, maar is het ook van belang dat medewerkers zelf hun geluk kunnen vergroten. Dit kan op allerlei verschillende manieren.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat medewerkers weten waar ze staan. Dit kan door het uitvoeren van een functie- of rollenanalyse. Dit is een analyse waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke functie(s) of rollen iemand heeft binnen een bedrijf (of organisatie). Dit geeft medewerkers inzicht in welke verantwoordelijkheden zij hebben en welke bevoegdheden zij hebben. Op deze manier weten medewerkers waar ze staan en kunnen zij hier ook rekening mee houden in hun werk.

Een andere manier om het geluk van medewerkers te vergroten, is door het aanbieden van (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan in de vorm van een (intern) opleidingstraject, maar ook in de vorm van een cursus of training die extern wordt gevolgd. Dit geeft medewerkers de kans om zichzelf te ontwikkelen en te groeien. Op deze manier voelen zij zich niet alleen meer betrokken bij het bedrijf, maar zijn zij ook gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.